ติดต่อหน่วยงาน

ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
10 หมู่ที่ 2 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์/Fax : 034 510 781
เว็บไซต์ : http://www.wangphai.go.th
E – Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน