รายงานผลการดำเนินการ

Attachments:
Download this file (40.pdf)รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน[ ]371 kB
Download this file (ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565.pdf)ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565.pdf[ ]2881 kB
Download this file (ผลการดําเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของอบต.วังไผ่.pdf)ผลการดําเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของอบต.วังไผ่.pdf[ ]59 kB
Download this file (รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563.pdf)รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563.pdf[ ]376 kB
Download this file (รายงานประเมินผลแผนในระบบe-plan.pdf)รายงานประเมินผลแผนในระบบe-plan.pdf[ ]466 kB
Download this file (รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2566 รอบ6เดือน.pdf)รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2566 รอบ6เดือน.pdf[ ]377 kB
Download this file (รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนิงานE-PlanNACC.pdf)รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนิงานE-PlanNACC.pdf[ ]296 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2564.pdf)รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2564.pdf[ ]656 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf)รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566[ ]6499 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564.pdf)รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564.pdf[ ]97 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf)รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน[ ]323 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565.pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565.pdf[ ]2484 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน.pdf[ ]707 kB
Download this file (รายงานผลการประเมินพ.ศ.2563.pdf)รายงานผลการประเมินพ.ศ.2563.pdf[ ]162 kB
Download this file (รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2563.pdf)รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2563.pdf[ ]110 kB
Download this file (รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2564.pdf)รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2564.pdf[ ]329 kB
Download this file (รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่ง ปี 2565.pdf)รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่ง ปี 2565.pdf[ ]891 kB
Download this file (รายงานผลคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf)รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบป[ ]181 kB
Download this file (รายงานผลประจำปีงบ พ.ศ.2563  e-plannacc.pdf)รายงานผลประจำปีงบ พ.ศ.2563 e-plannacc.pdf[ ]346 kB
Download this file (รายงานผลรอบ 6 เดือน e-plannacc.pdf)รายงานผลรอบ 6 เดือน e-plannacc.pdf[ ]346 kB
Download this file (สถิติการร้องเรียน ตค ถึง มีค 66.pdf)สถิติการร้องเรียน ตค ถึง มีค 66.pdf[ ]2334 kB