มาตรการและการดำเนินงานต่างๆ

Attachments:
Download this file (การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf)การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf[ ]353 kB
Download this file (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 64.pdf)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 64.pdf[ ]133 kB
Download this file (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน.pdf)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน.pdf[ ]126 kB
Download this file (การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf)การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf[ ]351 kB
Download this file (การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy.pdf)การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy.pdf[ ]408 kB
Download this file (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf)การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf[ ]1296 kB
Download this file (การแสดงเจตจำนงสุจริต65.pdf)การแสดงเจตจำนงสุจริต65.pdf[ ]119 kB
Download this file (ข้อ 42 มาตรากการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่.pdf)ข้อ 42 มาตรากการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส[ ]389 kB
Download this file (ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ65.pdf)ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ65.pdf[ ]73 kB
Download this file (นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร.pdf)นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร.pdf[ ]83 kB
Download this file (นโยบายงดรับและให้ของขวัญ65.pdf)นโยบายงดรับและให้ของขวัญ65.pdf[ ]109 kB
Download this file (ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม65.pdf)ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม65.pdf[ ]113 kB
Download this file (ประกาศเจตจำนง.pdf)ประกาศเจตจำนง.pdf[ ]204 kB
Download this file (ประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต65.pdf)ประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต65.pdf[ ]141 kB
Download this file (ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy .pdf)ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy .pdf[ ]98 kB
Download this file (ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่.pdf)ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่.pdf[ ]114 kB
Download this file (มาตรการการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต.pdf)มาตรการการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต.pdf[ ]229 kB
Download this file (มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564.pdf)มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564.pdf[ ]165 kB
Download this file (มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.วังไผ่.pdf)มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.วังไผ่[ ]404 kB
Download this file (มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf)มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf[ ]339 kB
Download this file (รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา.pdf)รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา.pdf[ ]108 kB
Download this file (แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy .pdf)แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy .pdf[ ]199 kB