นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Attachments:
Download this file (การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf)การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf[ ]202 kB
Download this file (นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf)นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf[ ]98 kB
Download this file (นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566).pdf)นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566).pdf[ ]529 kB
Download this file (บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการตามนโยบาย ปีงบ 66.pdf)บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการตามนโยบาย ปีงบ 66.pdf[ ]122 kB
Download this file (ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf)ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf[ ]98 kB
Download this file (ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี66.pdf)ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี66.pdf[ ]99 kB
Download this file (รายงานผล.pdf)รายงานผล.pdf[ ]286 kB
Download this file (รายงานผลการการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564.pdf)รายงานผลการการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564.pdf[ ]242 kB
Download this file (รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมมาใช้ในก.pdf)รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมมาใช่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล[ ]1966 kB
Download this file (รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี2566.pdf)รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี2566.pdf[ ]246 kB
Download this file (รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.วังไผ่.pdf)รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.วังไผ่.pdf[ ]250 kB
Download this file (รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 65.pdf)รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 65.pdf[ ]130 kB
Download this file (รายงานผลการพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf)รายงานผลการพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf[ ]133 kB
Download this file (รายงานสรุปการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564.pdf)รายงานสรุปการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564.pdf[ ]129 kB
Download this file (แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf)แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf[ ]88 kB