งานจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

 

Attachments:
Download this file (3. แบบฟอร์ม ITA-o16.xls)ความกว้าหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567[ ]76 kB
Download this file (กุมภาพันธ์ 2565.pdf)สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2565[ ]49 kB
Download this file (ตุลาคม 2564.pdf)สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม 2564[ ]43 kB
Download this file (ธันวาคม 2564.pdf)สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2564[ ]47 kB
Download this file (ประกาศประกวดราคาจ้าง.pdf)ประกาศประกวดราคาจ้าง.pdf[ ]1504 kB
Download this file (ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566.pdf[ ]4311 kB
Download this file (พฤศจิกายน 2564.pdf)สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2564[ ]63 kB
Download this file (มกราคม 2565.pdf)สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2565[ ]40 kB
Download this file (มีนาคม 2565.pdf)สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2565[ ]50 kB
Download this file (รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567.xls)รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567[ ]49 kB
Download this file (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564.pdf)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564.pdf[ ]149 kB
Download this file (รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566.xls)รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566.xls[ ]62 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือน ตค65 ถึง มีค66.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือน ตค65 ถึง มีค66.pdf[ ]3740 kB
Download this file (สรุปแผนจัดจ้างหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564.pdf)สรุปแผนจัดจ้างหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564.pdf[ ]63 kB
Download this file (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf[ ]631 kB