งานกิจการสภา

Attachments:
Download this file (รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563.pdf)รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563.pdf[ ]263 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563.pdf)รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563.pdf[ ]150 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563.pdf)รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563.pdf[ ]223 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563.pdf)รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563.pdf[ ]295 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563.pdf)รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563.pdf[ ]212 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภา อบต.วังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่2.2564 ครั้งที่1.pdf)รายงานการประชุมสภา อบต.วังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่2.2564 ครั้งที่1.pdf[ ]255 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภา อบต.วังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3.2564 ครั้งที่1.pdf)รายงานการประชุมสภา อบต.วังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3.2564 ครั้งที่1.pdf[ ]334 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภา อบต.วังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3.2564 ครั้งที่2.pdf)รายงานการประชุมสภา อบต.วังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3.2564 ครั้งที่2.pdf[ ]291 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ครั้งแรก ปี2565.pdf)รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ครั้งแรก ปี2565.pdf[ ]280 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1.2565.pdf)รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1.2565.pdf[ ]169 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1.2565.pdf)รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1.2565.pdf[ ]197 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1.2565 ครั้งที่1.pdf)รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1.2565 ครั้งที่1.pdf[ ]330 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2.2565 ครั้งที่1.pdf)รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2.2565 ครั้งที่1.pdf[ ]175 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3.2565 ครั้งที่1.pdf)รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3.2565 ครั้งที่1.pdf[ ]822 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3.2565 ครั้งที่2.pdf)รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3.2565 ครั้งที่2.pdf[ ]183 kB
Download this file (รายงานการประชุมสภาอบต.วังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่1.2564 ครั้งที่1.pdf)รายงานการประชุมสภาอบต.วังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่1.2564 ครั้งที่1.pdf[ ]234 kB