โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตา และเเก้ไขปัญหาการมองไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

          การจัดโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตา และเเก้ไขปัญหาการมองไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
          วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางชลธิชา วงษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ พร้อมด้วยนายเอนก สืบสอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จัดโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตา และเเก้ไขปัญหาการมองไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 220 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

 

ตัดแว่น7.jpg

ตัดแว่น6.jpg

ตัดแว่น5.jpg

ตัดแว่น4.jpg

ตัดแว่น3.jpg

ตัดแว่น2.jpg

ตัดแว่น1.jpg