เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของเเรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

      เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของเเรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ณ โรงเรียนบ้านหนองตายอด ต.วังไผ่ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางชลธิชา วงษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ พร้อมด้วยนายสนาน ทับทิมใส กำนันตำบลวังไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของเเรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ระหว่างวันที่ 25- 29 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองตายอด ตำวังไผ่ โดยมี นางสาวเบญจวรรณ ฟักเเก้ว นายอำเภอห้วยกระเจา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ
 
แรงงาน_10.jpg
 
แรงงาน_9.jpg
 
แรงงาน_8.jpg
 
แรงงาน_7.jpg
 
แรงงาน_6.jpg
 
แรงงาน_5.jpg
 
แรงงาน_4.jpg
 
แรงงาน_3.jpg
 
แรงงาน_2.jpg
 
แรงงาน_1.jpg