โครงการธนาคารขยะ ปี พ.ศ.2567

     โครงการธนาคารขยะ ปี พ.ศ.2567  วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางชลธิชา วงษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ได้จัดโครงการธนาคารขยะ เพื่อบริหารจัดการขยะรีไซเคิลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดเเยกขยะจากต้นทางหรือครัวเรือน วัด โรงเรียน ส่วนราชการต่างๆภายในตำบลวังไผ่
2.กิจกรรมการออมเงินให้กับสมาชิกที่เข้าร่วม จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล
3.กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัการ 3Rs

 

อี๊ดๆๆป้ายขยะ.jpg

ธนาคารขยะ_2.jpg

ธนาคารขยะ_1.jpg

ธนาคารขยะ_8.jpg

ธนาคารขยะ_7.jpg

ธนาคารขยะ_6.jpg

ธนาคารขยะ_5.jpg

ธนาคารขยะ_4.jpg

ธนาคารขยะ_3.jpg