โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (RE-X-RAY) ประจำปี 2567

ในระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ตำบลวังไผ่ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (RE-X-RAY) ประจำปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เป็นไปอย่างถูกวิธีต่อเนื่องและให้เกิดวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

S 15753222 0

S 15753223 0

S 15753224 0

S 15753225 0

S 15753226 0

S 15753227 0

S 15753228 0

S 15753229 0

S 15753230 0

S 15753232 0

S 15753233 0

S 15753234 0

S 15753235 0

S 15753236 0

S 15753237 0

S 15753238 0

S 15753239 0

S 15753240 0

S 15753241 0

S 15753243 0

S 15753244 0

S 15753245 0

S 15753246 0

S 15753247 0

S 15753248 0

S 15753249 0

S 15753250 0

S 15753251 0

S 15753252 0

S 15753254 0

S 15753255 0

S 15753256 0

S 15753257 0

S 15753258 0

S 15753259 0

S 15753260 0

S 15753261 0

S 15753262 0

S 15753263 0

S 15753265 0

S 15753266 0

S 15753267 0

S 15753268 0

S 15753269 0

S 15753270 0

S 15753271 0

S 15753272 0

S 15753273 0

S 15753274 0

S 15753276 0

S 15753277 0

S 15753278 0

S 15753279 0

S 15753280 0

S 15753281 0

S 15753282 0

S 15753283 0

S 15753284 0